Výrobky a služby

Navrhovanie konštrukcií a prvkov z predpätého betónu 

Monitoring a vývoj EM metódy merania predpínacej sily 

Školenia personálu pre obsluhu napínacích zariadení PAUL a liniek pre výrobu vopred predpätých prvkov