Publikácie

 • Andrej Jaroševič, Milan Chandoga: TRIDSAŤTRI ROKOV EM METÓDY MERANIA NAPÄTOSTI V PREDPÍNACEJ VÝSTUŽI / Thirty-three years of the EM method for measuring stress in prestressed tendons, National report of the Slovak NK fib on Fifth International fib Congress, Melbourne, Inžinierske stavby 398/2018, str. 146-150
 • Milan Chandoga, Jozef Dugel, Andrej Prítula, Peter Paulik, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar, Jaroslav Motlík: INOVÁCIA MOSTNÝCH PREFABRIKÁTOV FIRMY VÁHOSTAV-SK / Innovation of precast concrete bridge elements by VÁHOSTAV-SK, National report of the Slovak NK fib on Fifth International fib Congress, Melbourne, Inžinierske stavby 398/2018, str. 104-107
 • Milan Chandoga, Andrej Jaroševič, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar, Richard Púček, Jozef Mariňak : Prvý letmo betónovaný most s eletricky izolovaným predpätím na Slovensku / The first free cantilever bridge with an electrically isolated prestressing tendons in Slovakia, National report of the Slovak NK fib on Fifth International fib Congress, Melbourne, Inžinierske stavby 398/2018, str. 68-73
 • Andrej Jaroševič, Milan Chandoga, Branislav Kubík, Peter Blažek: Monitoring napätosti v betóne a síl v predpätí na železničnom Moste cez Váh v Trenčíne. Zborník z konferencie SNK fib "BETÓN NA SLOVENSKU 2014 - 2018", Žilina 17.-18.05.2018, pp. 362-370

 • Milan Chandoga, Jaroslav Motlík, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar, Jozef Ďugel, Peter Paulik: Vývoj a výrobné skúšky vlákno betónových debniacich dosiek vystužených nekovovou výstužou GFRP. Zborník z konferencie SNK fib "BETÓN NA SLOVENSKU 2014 - 2018", Žilina 17.-18.05.2018, pp. 259- 265

 • Andrej Jaroševič, Milan Chandoga: Tridsaťtri rokov EM metódy merania napätosti v predpínacej výstuži. Zborník z konferencie SNK fib "BETÓN NA SLOVENSKU 2014 - 2018", Žilina 17.-18.05.2018, pp. 401- 407

 • Milan Chandoga, Andrej Jaroševič, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar, Richard Púček: Elektroizolované predpínacie káble PROJSTAR CH 15-19/ EI. Zborník z konferencie SNK fib "BETÓN NA SLOVENSKU 2014 - 2018", Žilina 17.-18.05.2018, pp. 230-236

 • Milan Chandoga, Jozef Ďugel, Andrej Prítula, Peter Paulik, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar: Inovácia mostných prefabrikátov firmy VÁHOSTAV-SK. Zborník z konferencie SNK fib "BETÓN NA SLOVENSKU 2014 - 2018", Žilina 17.-18.05.2018, pp. 266-273


 • Milan Chandoga, Jozef Dugel, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar: Inovácia mostných prefabrikátov firmy VÁHOSTAV-SK, Zborník príspevkov z konferencie "Betonárske dni 2018", Bratislava 8-9.11.2018, str. 119-128
 • Milan Chandoga, Andrej Jaroševič, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar: Prvý letmo betónovaný most s eletricky izolovaným predpätím na Slovensku, Zborník príspevkov z konferencie "Betonárske dni 2018", Bratislava 8-9.11.2018, str. 111-118
 • Andrej Jaroševič, Milan Chandoga: TRIDSAŤTRI ROKOV EM METÓDY MERANIA NAPÄTOSTI V PREDPÍNACEJ VÝSTUŽI /Thirty-three years of the EM method for measuring stress in prestressed tendons, National report of the Slovak NK fib on Fifth International fib Congress, Melbourne, Inžinierske stavby 398/2018, str. 146-150
 • Milan Chandoga, Jozef Dugel, Andrej Prítula, Peter Paulik, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar, Jaroslav Motlík : INOVÁCIA MOSTNÝCH PREFABRIKÁTOV FIRMY VÁHOSTAV-SK/ Innovation of precast concrete bridge elements by VÁHOSTAV-SK, National report of the Slovak NK fib on Fifth International fib Congress, Melbourne, Inžinierske stavby 398/2018, str. 104-107
 • Milan Chandoga, Andrej Jaroševič, Ladislav Čerňanský, Ľubomír Hrnčiar, Richard Púček, Jozef Mariňak : Prvý letmo betónovaný most s eletricky izolovaným predpätím na Slovensku/ The first free cantilever bridge with an electrically isolated prestressing tendons in Slovakia, National report of the Slovak NK fib on Fifth International fib Congress, Melbourne, Inžinierske stavby 398/2018, str. 68-73

 • Milan Chandoga: Systémy a technológie dodatočného predpätia včítane závesov - najnovšie trendy a poznatky, Zborník príspevkov z konferencie "Betonárske dni 2014 a 5. postkongresové kolokvium SNK fib", október 2014
 • Milan Chandoga, Andrej Jarosevic: Stressing of the Stays at Extradosed bridge by use of EM force monitoring Method, Proceedings from Fourth International fib Congress, Mumbai (India), February 10 - February 14, 2014
 • Milan Chandoga, Andrej Prítula, Ľubomír Hrnčiar, Branislav Kovalík, Jozef Ďugel, Jaroslav Motlík: Prefabrikovaná lávka z vysokohodnotného betónu/ Precast Footbridge made of High Performance Concrete (HPC), National report of the Slovak NK fib on Fourth International fib Congress, Mumbai, Inžinierske stavby 06/2013, ročník 60, str. 62-66 
 • Milan Chandoga, Andrej Jarosevič: Dlhodobá a prevádzková napätosť extradosed závesov Mestskej estakády v Považskej Bystrici/ Long Time Monitoring Force in the Stays at the Extradosed Bridge Viaduct in Povazska Bystrica, Slovakia, National report of the Slovak NK fib on Fourth International fib Congress, Mumbai, Inžinierske stavby 06/2013, ročník 60, str. 114-148
 • Milan Chandoga, Jaroslav Halvoník, Andrej Prítula: Short and long time deflection of pre -post-tensioned bridge beams, Proceedings from fib Symposium "Engineering and Concrete Future", TEL AVIV (Israel), 22- 24 April, 2013, pp. 487-490
 • Chandoga, M.: Poruchy predpätia a faktory ohrozujúce spoľahlivosť predpätia v mostných konštrukciách. Školenie mostných technikov NDS, Liptovský Ján 7-8.11.2013 
 • Chandoga, M.: Predpätie, vývoj a trendy za roky 2006-2010. Chandoga, M., Prítula, A., Prefabrikované mosty z tyčových prefabrikátov. Chandoga, M., Sedlák, J.: Prefabrikované segmentové mosty a prvky. Zborník prednášok zo 4.Postkongresového kolokvia SNK fib "Betón na 3. fib kongrese a výstave vo Washingtone", Nitra 6-7.apríl 2011, www.fib-sk.sk
 • Sedlák, E., Molčan, V., Chandoga, M.: Nový nosník IST-EN/8, Inžinerske stavby 06/2011, ročník 59, str. 43-45
 • Chandoga, M., Jaroševič, A., Sedlák, J., Sedlák, E.: Experimental and in-situ study of bridge beams supported by bottom external tendons, Proceedings from ,,The third International Congress and Exhibition FIB, Washington, D.C., may 29 - june 2, 2010 
 • Extradosed viaduct at Považská Bystrica : Chandoga, M., Sedlák, J., Prítula, A., Kucharík, J.: Loading test of bridge segment. Chandoga, M., Jaroševič, A., Plotěný, P., Repák, M.: Monitoring of stay cables,Proceedings from ,,The third International Congress and Exhibition FIB, Washington, D.C., may 29 - june 2, 2010
 • Chandoga, M., Sedlák, J., Prítula, A., Kucharík, J.: Loading test of extradosed bridge segment - extradosed bridge in Považská Bystrica, Proceedings from ,,The third International Congress and Exhibition FIB, Washington, D.C., may 29 - june 2, 2010
 • Chandoga, M., Sedlák, J., Prítula, A., Kucharík, J.: Zaťažovacia skúška skúšobnej lamely EDK mosta 206-01 Považská Bystrica, Zborník prednášok z konferencie FIB ,,Betón na Slovensku 2006-2010", Žilina, 17 - 18 február 2010
 • Chandoga, M., Jaroševič, A., Plotený, P., Repák, M.: Podrobný monitoring napätosti lán v závesoch EDK mosta 206-01 v Považskej Bystrici, Zborník prednášok z konferencie FIB ,,Betón na Slovensku 2006-2010", Žilina, 17 - 18 február 2010 
 • Chandoga, M., Sedlák, J., Jaroševič, A., Sedlák, E.: Monitoring napätosti mostu na vetve č.2 nad okružnou križovatkou. Ďiaľnica D1 Fričovce - Prešov západ, Zborník prednášok z konferencie FIB ,,Betón na Slovensku 2006-2010", Žilina, 17-18 február 2010
 • Chandoga, M., Jaroševič, A., Tesár, A.: Utilizing EM Sensor in Dynamic Mode for Percussive Load Measurement, Building Research Journal,Volume 57, Number 3-4, 2009 pp.199-222
 • Chandoga, M., Jaroševič, A.: Health monitoring of the prestressing steel using the elasto-magnetic method - recent development. Proceedings of the 3rd ACF International Conference "Sustainable concrete technology and structures in local climate and environment conditions" Rex Hotel, Ho Chi Minh city, Vietnam , 11-13 November 2008
 • Návrh a realizácia dodatočne predpätých doskových konštrukcií PS. Školenie technikov fy. Metrostav a.s., Bratislava 2010 
 • Sedlák, J., Chandoga, M.: Experimentálne sledovanie napätosti a pretvorenia spojitého nosníka s veľkou excentricitou VK, Zborník prednášok z konferencie FIB ,,Betón na Slovensku 2006-2010", Žilina, 17 - 18 február 2010 
 • Halvoník, J., Chandoga, M., Pritula, A..: Vzopätie prefabrikovaných mostných nosníkov s kombinovaným predpätím, Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou" 15. Betonárske dny 2008", Hradec Králové, ČR 27 - 28 november 2008
 • Moravčík, M., Chandoga, M., Vrabec, L.,Guoth, J.: Kontrolná zaťažovacia skúška nosníka s kombinovaným predpätím, Zborník prednášok z konferencie "Betonárske dni 2008", STU Bratislava, 6 - 7 November 2008
 • Chandoga, M..: Faktory ohrozujúce spoľahlivosť a životnosť predpätia v mostných konštrukciách, Zborník prednášok z " 14. Mostárskej konferencie 2008", 10 - 12.september, Kúpele Nimnica, str. 16-32, 10 - 12. september 2008
 • Chandoga, M., Halvoník, J. a kol.: The time depending deformation of pre-post tensioned beams. Proceedings of the international conference "Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonary Structures", Technical University of Lodz, Poland , pp. 10, 9-11 Jun 2008 
 • Chandoga, M., Jaroševič, A. a kol.: Measurement of force distribution along the external tendons. Proceedings of the international conference "Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonary Structures", Technical University of Lodz, Poland , pp.6 Monitoring predpínacej sily vo vonkajšich kábloch, 9-11 Jun 2008
 • Chandoga, M., Halvoník, J. a kol.: Camber of precast concrete bridge girders, predicts vs. reality. Proceedings of the international fib symposium 2008 "Tailor made concrete structures. New solution for our society", Amsterdam, The Netherlands, pp. 223-229, 19-21 May 2008
 • Chandoga, M.: Monolitické mosty budované na výsuvných skružiach, letmo betónované a vysúvané mosty. Zborník prednášok "Betón na 2.fib Kongrese v Neapole", 3. postkongresové kolokvium, Slovenský komitét fib, str. 139-158, Starý Smokovec, 15-16. marec 2007
 • Chandoga, M.: Systémy dodatočného predpätia - vývojové trendy a aplikácie. Zborník prednášok "Betón na 2. fib Kongrese v Neapole", 3. postkongresové kolokvium, Slovenský komitét fib, Starý Smokovec, str. 94- 107, 15-16.marec 2007
 • Chandoga, M :Zosilňovanie železobetónových valcových nádrží ČOV vonkajším predpätím. Zborník prednášok "Betonárske dni 2006", STU Bratislava , str. 311-318, 8-9. novembra 2006 Strengthening of concrete reinforced sewage tanks with external prestressing. In: Proceedings of Conference "Concrete Days 2006". STU Bratislava, pp. 311-318, 9-10.11.2006
 • Chandoga, M.: Concrete in Slovakia 2002-2006. Slovak National report on 2nd fib Congress, Naples, Italy. Powerpoint presentation, Jun 2006 
 • Chandoga, M., Bilčik, J., Čerňanský, L.: Rehabilitation of 150m ENO Nováky Chimney. In: Proceedings of the 2nd fib Congress,Naples, Italy, pp.410-411, CD 8 pp Jun 2006
 • Chandoga,M., Fabo,P., Jaroševič,A: Measurement of Forces in the Cable Stays of the Apollo Bridge. In: Proceedings of the 2nd fib Congress, Naples, Italy, pp. 674-675, CD 9 pp, Jun 2006 
 • Chandoga, M., Čerňanský, L. : Neštandardné použitie predpätia pri sanácii porúch betónových mostov. Zborník prednášok "Betón na Slovensku 2002 -2006". Konferencia fib pri príležitosti 2. fib kongresu - Neapol 2006, ZU Žilina, str. 391-400, apríl 2006. Non-standard use of prestressing for reconstruction of concrete bridge defects. In: Proceedings of Conference " Concrete in Slovakia 2002-2006". National Pre-Conference of 2. fib Congress-Neapol 2006, ZU Žilina, pp. 391-400, april 2006
 • Chandoga, M., Čerňanský, L.: Zosilňovanie valcových konštrukcií vonkajším predpätím. Zborník prednášok "Betón na Slovensku 2002-2006". Konferencia fib pri príležitosti 2. fib kongresu - Neapol 2006, ZU Žilina, str. 401- 408, apríl 2006. Strengthening of Cylindrical Constructions with The External Prestressing. In: Proceedings of Conference " Concrete in Slovakia 2002-2006". National Pre-Conference of 2. fib Congress-Neapol 2006, ZU Žilina, pp. 401-408, april 2006
 • Chandoga, M., Fabo, P., Jaroševič, A.: Niektoré výsledky monitoringu síl v závesoch mosta Apollo. Zborník prednášok "Betón na Slovensku 2002-2006". Konferencia fib pri príležitosti 2. fib kongresu - Neapol 2006, ZU Žilina, str. 409-416, apríl 2006 Some results of Force Monitoring in Cable-stays of the Bridge Apollo. In: Proceedings of Conference " Concrete in Slovakia 2002-2006". National Pre-Conference of 2. fib Congress-Neapol 2006, ZU Žilina, pp. 409-416, april 2006
 • Ďuriš, D., Chandoga, M., Halvoník, J.: Únosnosť styku segmentových mostov porušených šmykom. Zborník prednášok "Betón na Slovensku 2002-2006". Konferencia fib pri príležitosti 2. fib kongresu - Neapol 2006, ZU Žilina, pp. 291-298, apríl 2006. Resistance of Segmental Bridge Keys damaged by the Shear. In: Proceedings of Conference "Concrete in Slovakia 2002-2006". National Pre-Conference of 2. fib Congress-Neapol 2006, ZU Žilina, pp. 291-298, april 2006
 • Chandoga, M.: Prvá aplikácia tyčových závesov na Slovensku. Zborník prednášok "Betón na Slovensku 2002-2006". Konferencia fib pri príležitosti 2. fib kongresu - Neapol 2006, ZU Žilina, str. 215-220, apríl 2006 The first application of bar stays in Slovakia. In: Proceedings of Conference " Concrete in Slovakia 2002-2006". National Pre-Conference of 2. fib Congress-Neapol 2006, ZU Žilina, pp. 291-298, april 2006
 • Chandoga, M. : Poruchy predpätých mostov, sanácia predpätia, zosilňovanie predpätím. Zborník prednášok "Školenie mostných technikov NDS", Liptovský Ján, str. 103-130, November 2005 Degradation of post-tensioned bridges, rehabilitation of prestressing, strengthening of bridges with external prestressing. In proceedings of lectures "Training of bridge experts of NDS", Liptovský Ján, pp.103-130, November 2005
 • Chandoga, M., Jaroševič, A.: Rehabilitation and monitored prestressing of corroded tendons. In : Proceedings of fib Symposia "Structural concrete and time", La Plata, pp. 639-646, September 2005 
 • Gramblička, Š., Chandoga, M., Valach, P., Čerňanský, L. : Poruchy a sanácia nosnej prefabrikovanej konštrukcie presýpacej veže. Zborník CBS zo seminára "Zesilování betonových a zdenych konstrukcí", str. 70-76, Brno 30.05.2005
 • Chandoga, M., Jaroševič, A., Fabo, P., Čerňanský, L. : Diagnostika a monitoring predpínania káblov vystavených dlhodobej korózii. Inžinierske stavby, roč. 52, 2004, č. 3-4, str. 8-13, 2005
 • Hruška, M., Karaba, F.,Chandoga, M., Jaroševič, A.: Rehabilitation of External Tendons on Viaduct Belá. In: Proceedings of Betonárske dni 2004, Svf STU Bratislava, pp. 423-428, sept. 2004
 • Chandoga, M., Moravčík, M.,Orlovský, M., Ivan, P.: Design and Test of Pretensioned Hollow Core Posts. In: Proceedings of Betonárske dni 2004, Svf STU Bratislava, pp. 85-89, sept. 2004
 • Chandoga, M., Kocanda, J., Čerňanský, L.: Sanácia drieku 150 m komína ENO. Zborník prednášok Betonárske dni 2004, Svf STU Bratislava, sept. 2004, str. 353-361 Strengthening of 150 m concrete chimney. In proceedings of Betonárske dni 2004, Svf STU Bratislava, pp. 353-361, sept. 2004 
 • Chandoga, M., Jaroševič, A., Fabo, P.: The Real Stresses in Prestressing Tendons Stressed by Single Jack. In: Proceedings of Betonárske dni 2004, Svf STU Bratislava, pp. 157-162, sept.2004
 • Chandoga, M., Čerňanský, L.: Design of Special PROJSTAR CH Anchorages. In: Proceedings of Betonárske dni 2004, Svf STU Bratislava, pp. 297-304, sept. 2004
 • Gramblička, Š., Chandoga, M., Valach, P., Čerňanský, L. : Poruchy a sanácia nosnej prefabrikovanej konštrukcie presýpacej veže. Zborník prednášok Betonárske dni 2004, Svf STU Bratislava, str. 331-336, sept. 2004
 • Chandoga, M., Fabo, P., Jaroševič, A. : The smart tendons a new approach to prestressing. In : Proceedings of fib The Challenge of Creativity, Avignon, France, pp. 286-287 and CD 6pp, April 2004
 • Chandoga, M. a kol.: Diagnostika a monitoring predpínania káblov vystavených dlhodobej korózii, Inžinierske stavby 3-4, ročník 52, 2004.
 • Halvoník, J., Chandoga, M.: Interactive Design of Prestressed Precast Beams from High Performance Concrete. In : Proceedings of fib Symposium 2004 Concrete Structures: The Challenge of Creativity, Avignon, France, pp. 272-274 and CD 6pp, April 2004
 • Chandoga, M., Fabo, P.,Jaroševič, A.: The smart tendons a new approach to prestressing. Symposium 2004 "Concrete, Concrete Structures: the Challenge of Creativity", Avignon (France), April 26-28, 2004.
 • Chandoga, M., Fabo, P., Jaroševič, A.: Force measurement of prestressing tendons. Second workshop "Durability of post-tensioned tendons", Org. by ETH Zurich, fib, IABSE, Zurich , 2004 
 • Halvoník, J., Chandoga, M.: Stress - Strain Monitoring of Precast Prestressed Bridge Beams, pp. 384-392. In : Proceedings of Czech Concrete days 2004
 • Chandoga, M., Fabo, P., Jaroševič, A. : EM - method system for assessment of durability of prestresssing steel. Workshop COST 534 "NDT assessment and new systems in prestressed concrete structures", European Science Foundation, Zurich, 2004
 • Chandoga, M.: Monolitické mosty a mosty letmo betónované/ Monolithical Bridge and Bridges Built by Cantilever Method. In : Proceedings of Post- Congress conference. Results from 1. fib Congress Osaka 2002, ZU Žilina , pp. 87-99, 2003
 • Chandoga, M.: Predpínacie jednotky a prvky predpätia / Prestressing Materials and Systems. In : Proceedings of Post-Congress conference"Results from 1. fib Congress Osaka 2002", ZU Žilina, pp. 101-109, 2003
 • Chandoga, M.: Vývoj a aplikácia vonkajšieho predpätia / External prestressing- development and application. In : Proceedings of Post-Congress conference. Results from 1. fib Congress Osaka 2002, ZU Žilina, pp. 111-117, 2003
 • D. Ďuriš, M. Chandoga, J. Halvoník: NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MONITORING OF THE SHEAR RESISTANCE OF SEGMENTAL STRUCTURES, Slovak journal of Civil Engineering, 2003/2, pp. 20-25 
 • Chandoga, M., Jaroševič, A.: Reconstruction of Concrete Bridges Using External Tendons. In : Proceedings of XXI Conference "Awarie budowlane", Szczecin-Miedzyzdroje, pp. 136-142, 2003
 • Chandoga, M. , Halvoník, J.: Conceptual design of post tensioned slabs with unbounded prestressing steel. In: Proceedings of conference ČBS "Conceptual design of concrete constructions", pp. 115-130, Praha 2002
 • Chandoga, M., Ďuriš, D., Halvoník, J.: An Experimental Investigation of Match-cast Joints with Single Shear Key. In: Proceedings of 3rd International Conference "Concrete and Concrete Structures", UZ Žilina, pp. 173-178, 2002
 • Chandoga, M., Ďuriš, D., Halvoník, J.: Experimental Investigation of Shear Capacity. In : Proceedings of The First Bridge Conference, SvF TU Košice, pp. 209-217, 2002
 • Chandoga, M., Jaroševič, A., Fabo, P. : Loss of prestressing during stressing of post tensioned tendons. In : Proceedings of The First Bridge Conference, SvF TU Košice, pp. 203-209, 2002
 • Chandoga, M., Fabo, P., Jaroševič, A.: Health Monitoring of Steel Cables. In: National Report of The Slovak Republic on The First fib Congress 2002 Osaka. In journal Inžinierske stavby 3, roč. 50, pp. 45-49, 2002 
 • Fabo, P., Jaroševič, A. ,Chandoga, M.: Health Monitoring of Steel Cables The Elastomagnetic Method. In: Proceedings of "International Mechanical Engineering Congress and Exibition", New Orleans, USA, 17-22.11.2002, paper No. IMECE 2002
 • Kapsiarová, J., Búci, L.: Most cez Hron na ceste II/591 v Banskej Bystrici, Inžinierske stavby 3, ročník 50, 2002.

 • Chandoga, M., Fabo, P., Jaroševič, A.: Prehľad súčasného stavu ME metódy na meranie napätosti predpínacej výstuže, Inžinierske stavby 3, ročník 50, 2002.
 • Chandoga, M., Zvara, J.: Niektoré výsledky dlhodobého sledovania mosta Lafranconi. PP prezentácia na konferencií "The First Bridge Conference", SvF TU Košice, 2002 
 • Chandoga, M., Zvara, J.: Some Results of Longtime Monitoring of The Bridge Lafranconi. In : Proceedings of The First Bridge Conference, SvF TU Košice, pp. 273-281, 2002
 • Chandoga, M., Čerňanský, L.: Niektoré nové typy kotevných systémov PROJSTAR CH, Zborník prednášok, Betonárske dni 2002, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 18. a 19. september 2002. 
 • Chandoga, M., Jaroševič, A., Fabo, P.: Skutočná napätosť viaclanových káblov napínaných po jednotlivých lanách. Zborník prednášok, Betonárske dni 2002, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 18. a 19. september 2002, str. 157-162
 • Chandoga, M., Moravčík, M., Orlovský, M., Ivan, P.: Návrh a realizácia dutého predpätého betónového stožiaru, Zborník prednášok, Betonárske dni 2002, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 18-19. september 2002.
 • Chandoga, M., Hlavoník, J.: Koncepčný prístup pri navrhovaní doskových konštrukcií s nesúdržnou predpínacou výstužou, Sborník příspěvků, Seminář Koncepční návrh betonových konstrukcí, Česká betonářská společnost ČSSI, Masarykova kolej ČUVT, Praha 29. května 2002 
 • Chandoga, M., Repák, M.: Návrh a realizácia predpätých priečne spádovaných dosiek, Zborník prednášok, Betonárske dni 2000, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 12- 13. september 2000.
 • Chandoga, M., Priechodský, V., Pilka, D.: Niektoré výsledky z preukazných skúšok kotevných systémov, Zborník prednášok Betonárske dni 2000, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 12 a 13. september 2000. 
 • Chandoga, M., Zvara, J., Hrnčiar, Ľ, Jaroševič, A., Repák, M.: Nová konštrukcia nesúdržného predpätia pre sanáciu železobetónových nádrží, Zborník prednášok, Betonárske dni 2000, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 12-13. september 2000, str. 380- 385
 • Halvoník, J., Chandoga, M., Čerňanský, L., Ďuriš, D.: Teoretická a experimentálna analýza zvýšených vzopätí dodatočne predpätých nosníkov I-96 dĺžky 42m, Inžinierske stavby 8-9, ročník 47, 1999.
 • Chandoga, M., Zvara, J., Jaroševič, A., Hrnčiar, Ľ., Repák, M.: Sanácia železobetónových nádrží ČOV Petržalka, Inžinierske stavby 8-9, ročník 47, 1999.
 • Chandoga, M.: Predstavenie činnosti firmy PROJSTAR PK, Inžinierske stavby 8-9, ročník 47, 1999.

 • Chandoga, M., Halvoník, J.: Dodatočne predpäté konštrukcie s nesúdržnou predpínacou výstužou Monostrand, Inžinierske stavby 8-9, ročník 47, 1999.
 • Priechodský, V., Chandoga, M., Pilka, D.: Preukazné skúšky kotevných systémov PROJSTAR CH, Inžinierske stavby 8-9, ročník 47, 1999. 
 • Chandoga M., Výrobné aktivity firmy PAUL v prepínacej a drevoobrábacej technike. Inžinierske stavby, roč. 47, 1999, č. 8-9
 • Chandoga, M.: Príklady použitia technológie MONOSTRAND v pozemných konštrukciách, Zborník prednášok Konferencie FIP 1998 Betón na Slovensku 1994-1998, Bratislava, 3-4 marec 1998
 • Chandoga, M., Jaroševič, A.: Sanácia predpätia na viadukte Podtureň, meranie napätosti predpínacích káblov a teploty nosnej konštrukcie, Zborník prednášok Konferencie FIP 1998 Betón na Slovensku 1994-1998, Bratislava, 3 a 4 marec 1998
 • Chandoga, M., Zvara, J., Búci, B., Bolha, Ľ.: Most Lafranconi po piatich rokoch užívania, Inžinierske stavby 6-7, ročník 46, 1998 
 • Chandoga, M., Halvoník, J.: Príklady použitia technológie MONOSTRAND v pozemných konštrukciách, Inžinierske stavby 1-2, ročník 46, 1998. 

 • Chandoga, M., Jaroševič, A., Dziak, M.: Voľné vedené káble mosta Dovalovec II., Inžinierske stavby 5, ročník 43, 1995.
 • Chandoga, M., Halvoník, J.: Projekt a realizácia dodatočne prepätých stropov RK kostola na sídlisku Dlhé Diely v Bratislave, Inžinierske stavby 8, ročník 43, 1995.

 • Chandoga, M., Jaroševič, A.: Meranie sily v predpínacej výstuži / Force measuring of prestressing steel. Národná správa SNK FIP pre XII. International Congress of FIP Washington 1994. Inžinierske stavby 2-3, ročník 42, 1994.
 • Chandoga, M., Halvoník, J., Paštrnák, M.: Prvé aplikácie technológie MONOSTRAND na Slovensku / First MONOSTRAND Technology Aplications in Slovakia. Národná správa SNK FIP pre XII. International Congress of FIP Washington 1994. Inžinierske stavby 2-3, ročník 42, 1994. Inžinierske stavby 2-3, ročník 42, 1994.
 • Chandoga, M..: Projekt a realizácia dodatočne predpätého stropu DDR v Bratislave - Petržalke. Inžinierske stavby 12, ročník 41, 1993.
 • Chandoga, M.: Betónové konštrukcie vystužené lanami bez súdržnosti. Konštrukčné zásady navrhovania. Betón a zdivo 1-2/1993, str. 30-33