História a profil činnosti

  • Firma PROJSTAR bola založená v r. 1991 a do r. 1993 iba vykonávala projektovú a expertíznu činnosť. V roku 1992 bola založená firma PROJSTAR-PK s.r.o. s rozšírením činností o výrobu oceľových prvkov predpätia pre vopred a dodatočne predpäté betónové konštrukcie.
  • Od roku 1994 až do r. 1996 firma vyrábala kotevné systémy MONOS, ktoré boli definované ON normami a celoštátnymi predpismi a smernicami. Vývojové práce na vývoji nového predpínacieho systéme PROJSTAR CH pre predpínacie jednotky súdržné a nesúdržné, až do kapacity 19 lán začali v r. 1994. Statické a únavové skúšky v zmysle ETAG013 vykonalo akreditované skúšobné laboratórium SvF STU pod dohľadom TSÚS Bratislava. V roku 1998 udelil TSÚS Bratislava systému PROJSTAR -CH slovenský certifikát zhody. V roku 2001 TZÚS Praha udelil systému český certifikát zhody. PROJSTAR-PK delegoval právomoci PT špecializovanej spoločnosti firmám Doprastav, a.s., Váhostav, a.s., IS Košice, a.s., Hydrostav a.s. a po dosiahnutí českého certifikátu aj firme Firesta, a.s., Brno. V roku 2012 PROJSTAR -PK odpredal kompletné know-how predpínacieho systému PROJSTAR CH firme VÁHOSTAV-SK, a.s. . Predmetom predaja boli licencie, výrobná dokumentácia, zlievarenské formy a strojné vybavenie pre výrobu predpínacieho systému PROJSTAR CH. V súčasnosti sa doplňuje kotevný systém o ploché a elelktro izolované kábla a prebieha certifikácia predpínacieho systému podľa najnovšej smernice EOTA.
  • Okrem výroby štandardných kotevných systémov firma PROJSTAR-PK vyrábala a stavebne realizovala i neštandardné predpínacie systémy, najmä pre zosilňovanie stavebných konštrukcií a prvkov. Pre zosilnenie mostov bola vyvinutá konštrukcia vonkajších káblov s lanami Monostrand a s kotvením pre dvojzložkovú injektáž kábla (cement/mazivo). Pomocou týchto káblov boli zosilnené mosty na križovatke Sverepec, estakáda Podtureň, most Dovalovec a iné. Širokého uplatnenia sa dostalo aj technológii zosilnenia valcových nádrží PROJSTAR VK, pomocou ktorej boli sanované viaceré kruhové nádrže ČOV (Petržalka, Nitra, Poprad, Michalovce) ako aj 150m komín ENO Nováky. V roku 2001 sme pre prvý slovenský extradosový most cez rieku Hron v Banskej Bystrici navrhli a vyrobili špeciálne 19- lanové závesy s únavovým kotvením lán. V roku 2005 sme pre lávku pre peších cez Hron v Žarnovici prvýkrát na Slovensku navrhli a realizovali závesy z oceľových tyčí. V r. 2006 sme navrhli a realizovali predpätie pre zosilnenie strešných drevených nosníkov na ZŠ Zvolen. Trojlanové vonkajšie káble navrhnuté ako vsperádla nahradili pôvodne plánované tyčové predpätie.
  • PROJSTAR-PK patrí medzi priekopníkov technológie nesúdržného predpätia doskových konštrukcií na Slovensku. Prvá dodatočne predpätú garážovú stropnú dosku s nesúdržnou predpínacou výstužou Monostrand sme navrhli a realizovali v roku 1992 na stavbe DDR Bratislava. V rokoch 1993 až 96 sme postupne naprojektovali a realizovali prvé predpäté základové dosky (OS Gánok, Pezinok), predpätú strešnú lomenicovú dosku (RK kostol Dlhé diely, Bratislava) a tiež dodatočne predpätú transferovú stropnú dosku pre veľké zaťaženie (PFD Kaštieľska, Bratislava).
  • Od roku 1995 je PROJSTAR-PK obchodným zástupcom nemeckej firmy PAUL - výrobcom kotevného materiálu, napínacich lisov, strojov a zariadení pre výrobu predpätých konštrukcií a prvkov. Za toto obdobie sme Slovenským firmám dodali desiatky súprav pre napínanie lán a káblov a hydraulické a elektrické nasúvačky lán do káblových kanálikov. Najväčšiu položku nášho obchodovania tvorí kotevný materiál PAUL- kotevné čeľuste, jednolanové kotevné objímky a spojky pre výrobu vopred predpätých prvkov.
  • V roku 2002 sme pre DOPRASTAV, a.s. naprojektovali prvú univerzálnu linku na výrobu vopred predpätých prefabrikátov a dodali kompletné strojné zariadenie PAUL. Postupne v rokoch 2007 až 2018 sme naprojektovali a dodali strojné vybavenie PAUL pre linky firiem: DOPRASTAV, a.s. (2006), INVEST, s.r.o. Šaľa (2008), IS KOŠICE, a.s. (2008), DOPRASTAV,a.s. (2018). Posledná z nich bola navrhnutá pre max. silovú kapacitu predpätia 8000kN. Od roku 2018 sa podieľame na technologickom vybavení predpínacich liniek firmy YSSEL HOLCON, s.r.o. v Želiezovciach.
  • Firma PROJSTAR-PK vypracovala v rokoch 2008-10 katalóg nosníkov IST-EN/08 dĺžky 15-32m pre firmu IS KOŠICE, a.s.. V rokoch 2009-10 sme vypracovali základný katalóg nosníkov VPH-PTMN 2010, dĺžky 18-42m pre firmu VÁHOSTAV-SK,a.s. V rokoch 2014 -2018 sme doplnili sortiment nosníkov o ďalšie dva katalógy, VPH-PTMN 2016 dĺžky 9-32m s redukovanou výškou nosníkov a VPH-PTMN 2018 dĺžky 38-42m s redukovaným počtom nosníkov priečnom reze mosta.
  • Osobitnú pozornosť si zasluhuje naša činnosť v oblasti merania predpínacej sily elastomagnetickou metódou. Vývoj EM metódy merania síl v predpínacej výstuži na Slovensku začal ešte v roku 1985. Po založení našej firmy sme zriadili divíziu "monitoring", ktorej šéfom sa stal vývojový líder EM metódy doc. RNDr. A. Jaroševičom, PhD. Od roku 1992 sme vyrobili stovky rôznych EM snímačov a realizovali viacero kontrolných a kalibračných meraní, ktoré slúžili na definovanie skutočných strát predpätia, ale aj na dlhodobé sledovanie chovania sa mostnej konštrukcie. Medzi najvýznamnejšie realizácie patria mosty: Jiangyin Yangtze suspension River Bridge- Čina, The Second Yangtze River Bridge Nanjing- China , Ashidagawa - Japonsko, MANISES - Valencia- Španielsko, oblúkový most Apollo- Bratislava, Zavesený most cez Vltavu pri Nymburgu - Česka republika, Extradosová estakáda v Považskej Bystrici a ďalšie. V roku 2014 PROJSTAR-PK odpredal kompletné know-how EM monitorovacieho systému firme INSET, a.s.
  • Za celé obdobie našej činnosti sme sa vypracovali na uznávanú firmu v oblasti predpätia, spolupracovali sme na viacerých významných projektoch, vykonali sme viacero odborných posudkov a expertíz mostov a predpätia. Pravidelne školíme PT špecialistov a strojníkov obsluhujúcich predpínacie zariadenia.
  • V súťažiach Slovenského zväzu a komory stavebných inžinierov a SNK fib "Najlepšia betónová konštrukcia Slovenska" v rokoch 1990-94 a 1994-98 sme získali ocenenia za projekty a realizácie prvých dodatočne predpätých parkovacích a základových dosiek s výstužou Monostrand na Slovensku. V súťaži SNK fib za roky 1998-2010 sme boli ocenení za vývoj multilanového EM snímača PMS37 a monitoring napätosti na estakáde v Považskej Bystrici. V súťaži SNK fib za roky 2014-2018 sme boli spolu ocenení s firmou VÁHOSTAV-SK, a.s. za vývoj elektro izolovaných predpínacich káblov systému PROJSTAR CH/EIK.

Viac informácii o činnosti firmy nájdete sekciách výrobky a služby, referencie a publikácie.
Doc. Ing. Milan Chandoga, PhD. Riaditeľ a konateľ firmy